Veiligheidsaarding

Heeft de waterleidingmaatschappij uw metalen waterleiding vervangen waaraan uw installatie geaard was? Uw installatie is nu niet meer juist beveiligd tegen kortsluiting en dit is levensgevaarlijk!

Laat E.S. Meppel uw aarding controleren en indien nodig herstellen.