Privacystatement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

E.S. Meppel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van E.S. Meppel , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan E.S. Meppel  verstrekt. E.S. Meppel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM E.S. MEPPEL GEGEVENS NODIG HEEFT

E.S. Meppel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan E.S. Meppel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG E.S. MEPPEL GEGEVENS BEWAART

E.S. Meppel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

E.S. Meppel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van E.S. Meppel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. E.S. Meppel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@esmeppel.nl. E.S. Meppel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

E.S. Meppel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van E.S. Meppel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met E.S. Meppel op via info@esmeppel.nl. www.esmeppel.nl is een website van E.S. Meppel. E.S. Meppel is als volgt te bereiken:

Postadres: Galgenkampsweg 9, 7942 HD Meppel

Vestigingsadres: Galgenkampsweg 9, 7942 HD Meppel

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 04037616

Telefoon: 0522-251332

E-mailadres: info@esmeppel.nl